Zoals je waarschijnlijk weet zijn er nieuwe Corona maatregelen met ingang van 6 nov 2021. Voor zingen verplicht de rijksoverheid dat er een QR toegangsbewijs wordt gevraagd. Dit is ook terug te lezen op de website van Koornetwerk Nederland. Daarnaast worden de locaties waar ik mijn activiteiten organiseer, ook verplicht om te vragen naar toegangsbewijzen. Ik weet dat ook zij dat met gemengde gevoelens doen.

Wat mij betreft een hele nare situatie. Mijn activiteiten organiseer ik vanuit de overtuiging èn de ervaring dat zingen goed voor ons is. Zingen biedt in mijn ogen troost, brengt je bij je kracht en eigenheid, werkt helend, ontspant en werkt verbindend. Juist in een tijd die ingewikkeld is, zou zingen makkelijk toegankelijk moeten zijn voor iedereen. Mensen om een QR toegangsbewijs vragen voelt daarom behoorlijk tegenstrijdig. De polarisatie in de samenleving tussen wel/niet gevaccineerd vind ik nogal makkelijk, goedkoop en plat. Snelle meningen vertroebelen ons zicht. Het frustreert me, maakt me boos en verdrietig en doet me verlangen naar een tijd waarin deze situatie achter ons ligt.

Tegelijkertijd voel ik me gevangen in deze situatie. Mijn praktijk is immers geen vrijblijvende hobby. Het is al behoorlijk pittig geweest sinds het begin van de Corona pandemie, waar zo goed als alle activiteiten geannuleerd werden. Voor mij kan het momenteel niet anders dan me te voegen naar wat er vanuit de overheid gevraagd wordt. Ik hoop op je begrip.