• Uw voor- en achternaam
  • Uw adresgegevens
  • Uw telefoonnummer
  • Uw e-mailadres

Waarom Zing Lambert Mutsaers  gegevens nodig heeft
Zing Lambert Mutsaers verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan Zing Lambert Mutsaers uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit juridische dienstverlening.

Hoe lang Zing Lambert Mutsaers uw gegevens bewaart
Zing Lambert Mutsaers bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan vier jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Delen met anderen
Zing Lambert Mutsaers verstrekt uw persoonsgegevens nooit aan derden.

In kaart brengen websitebezoek
Op de website van Zing Lambert Mutsaers worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Zing Lambert Mutsaers gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Google analytics
Zing Lambert Mutsaers maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de zoekresultaten bij Google zijn.

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan Zing Lambert Mutsaers te kunnen verstrekken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Zing Lambert Mutsaers heeft hier geen invloed op.

Zing Lambert Mutsaers heeft Google geen toestemming gegeven om via Zing Lambert Mutsaers verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar mail@lambertmutsaers.nl.  Zing Lambert Mutsaers zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren. Onderaan iedere nieuwsbrief heeft u de mogelijkheid om zelf uw gegevens aan te passen of te verwijderen.

Beveiligen
Zing Lambert Mutsaers neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Zing Lambert Mutsaers maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Zing Lambert Mutsaers verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Zing Lambert Mutsaers op via mail[at]lambertmutsaers.nl. www.lambertmutsaers.nl is een website van Zing Lambert Mutsaers. Zing Lambert Mutsaers is als volgt te bereiken:

Lindelaan 3 2803 SH Gouda
06-29546994
mail[at]lambertmutsaers.nl

Zing Lambert Mutsaers is ingeschreven in het handelsregister Kamer van Koophandel met nummer: 24407601