Ik heb genoten van de uitzending van Zomergasten waarin Marleen Stikker van de Waag Society te gast was. Aan het begin van het gesprek ging het over de vraag ben je een werkelijkheidsmens of een mogelijkheidsmens. Dat hield mij bezig en zette mij tot nadenken.

Neem je de werkelijkheid zoals die is? Met onze gedachten blijven we vaak in het patroon denken van wat we gewend zijn. Wij bouwen zo onze werkelijkheid en we geven hem vorm en blijven hem vervolgens versterken, met zowel positieve als negatieve aspecten. We zijn in feite de architecten van onze eigen ervaringen, gedachten en overtuigingen. Pogingen om de werkelijkheid te veranderen, de strijd aan te gaan met de werkelijkheid voedt hem alleen maar.

Of ben je meer een mogelijkheidsmens. Kun je je iets anders, iets wat er nog helemaal niet is, voorstellen, waaraan je dan gaat werken? Waardoor je gaandeweg nieuwe inzichten en ervaringen opdoet en zo een andere waarheid creëert?

Met alleen onze gedachte, onze cognitie komen we er niet uit. Wat helpt is voelen, verbinding tussen ratio en gevoel, tussen hoofd, hart en buik. In het voelen wordt je bewust van je gevoel en emoties en stroomt de energie, om zo de weg vrij te maken voor nieuwe ervaringen. Wanneer we aandringen op het verstoppen van een van onze emoties, omdat we ze niet willen voelen of omdat we ze als ongeschikt en negatief beschouwen, geven we ze meer kracht, verhogen we de intensiteit en creëren we een emotionele onbalans.

Er bestaan geen goede of slechte emoties; er zijn alleen nodige reacties op wat we ervaren. Het zijn indicaties van wat er met ons gebeurt en het hiermee omgaan helpt ons om een groot inzicht in onszelf te vormen.

Zingen, stembevrijding, draagt bij aan het ruimte geven en vrijlaten van emoties en aan het opdoen van nieuwe, andere ervaringen. In de workshops, de individuele coaching en de jaartraining gaat het over het opdoen van andere inzichten en misschien wel over de transformatie van werkelijkheid naar een andere, nieuwe balans met meer en andere mogelijkheden.

Het najaar staat vol met activiteiten, vol met mogelijkheden.
Ik heb er zin in!

Agenda