Vivre jaartraining

Startdatum is vrijdag 8 oktober 2021

Sinds het uitbreken van de Corona crisis is de wereld om ons heen veranderd. Nieuwe vragen, andere omgangsvormen en misschien wel verandering van loopbaan en onzekerheid.
Een tijd om jezelf opnieuw af te vragen wat belangrijk is voor jou en wat jij nodig hebt. Hoe verhoud je je in het dagelijks leven. Heb je de moed om trouw te zijn of kleur te bekennen aan wie je werkelijk bent? 

Je bent het meest waarachtig, krachtig en authentiek wanneer je volledig jezelf kunt zijn. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Wie ben je? Wat doe je? Wat denk je? Wat laat je zien?

Om met deze vragen in verbinding te komen zijn openheid en moed nodig.
Openheid om met deze vragen nieuwe of andere inzichten te krijgen en moed om verandering aan te gaan. Vanuit zelfcompassie iets anders durven doen, loslaten van oude patronen, gewoontes, denkkaders en gedrag. Dan geef je jezelf de mogelijkheid om samen te vallen met wie je werkelijk bent.

“We moeten onwetend worden van wat we geleerd hebben
en in plaats daarvan verbijsterd zijn.
Ren weg van wat profijtelijk en comfortabel is.
Als je die likeurtjes drinkt, verspil je het bronwater van je echte leven.
Wantrouw iedereen die je prijst. Vergeet veiligheid.
Leef waar je vreest te leven. Vernietig je reputatie. Wees berucht.
Ik heb lang genoeg voorzichtige planning geprobeerd.
Van nu af aan, zal ik gek zijn.” 

Rumi

Opbouw & aanpak

Transformatie
Het jaarprogramma Vivre gaat over het ontdekken van jouw andere of nieuwe weg en biedt ondersteuning bij verandering. De training is opgebouwd uit de inhoudelijke thema’s: Aanvaarden, Verlangen, Dromen & Hopen, Vertrouwen, Loslaten, Liefde & Compassie en Bereid zijn. We gaan eerst naar binnen, wat verlang je ten diepste om vervolgens te kunnen dromen en te hopen. Dan komen we in een volgende fase waarin we vanuit vertrouwen kunnen loslaten en ons helemaal geven en laten zien. De laatste stap is bereid zijn. De wereld in met hernieuwde inzichten en ervaringen. Bij deze stappen volgen we de weg van de Latifa.

Het proces van de training gaat langs de vragen:
Waar ben ik nu? Wat wil ik leren? Wat is mijn fundament? Wat heb ik nodig? Wat ga ik doen? Wat laat ik los? Wat weet ik nu? Wat is mijn besluit?

Groepsdynamiek
Om mens te kunnen zijn hebben we andere mensen om ons heen nodig. Om samen te vallen met je eigen mens-zijn heb je dus ook anderen nodig. De toegevoegde waarde van een vaste groep is dat we direct kunnen oefenen met en van elkaar. Ook vormen we met de groep een mooie bedding waarin iedere deelnemer stappen kan zetten in zijn/haar eigen proces.

Samen met anderen werk je ervaringsgericht aan jouw persoonlijke groei. Dat doen we door fysieke ervaringen (lichaamswerk, adembewustwording, ge-aard zijn), ervaringen op het gebied van contact (aandachtsoefeningen, authenticiteit, communicatie, uitwisseling) en ervaringen op klank (ruimte innemen, gehoord willen worden, uiten, luisteren).

Aanpak
Verandering gaat niet alleen via cognitieve weg (het hoofd). Voor nieuwe inzichten en ervaringen is de verbinding van hoofd-hart-buik nodig. Vandaar dat we ook veel aandacht besteden aan lichaamswerk met Aarde-Aandacht-Adembewustzijn als focus. Via de weg van stembevrijding (het bevrijden van wat bevangen is) doen we nieuwe ervaringen en inzichten op. Stembevrijding gaat over het verlangen om ruimte in te nemen, om jezelf te laten horen en gehoord willen worden. Iedere trainingsdag geven we uitleg over het thema en wisselen we onze inzichten en ervaringen uit. De klank-zang oefeningen worden meestal begeleid met piano.

Voor wie

Voor iedereen die wil groeien en veranderen. Of het nu gaat om persoonlijke ontwikkeling, of heroriëntatie op levensloop of loopbaan. Voor iedereen die ruimte wil maken voor leven vanuit authenticiteit, eigen kracht en talent. Voor iedereen die anders wil leren omgaan met ingesleten patronen, overtuigingen, verwachtingen en oordelen. Kortom: voor iedereen die wil leven vanuit eigenheid en bezieling.

Praktisch

Locatie: Cultuurhuis Garenspinnerij, Turfsingel 34 Gouda

Dag en tijd: Vrijdagen van 10:00 – 17:00 uur

Data: 8 okt 2021, 12 nov 2021, 17 dec 2021,
21 jan 2022, 25 feb 2022, 1 april 2022, 13 mei 2022

(17 jun 2022 hebben we als reserve datum, voor het geval dat een van de andere data onverhoopt uitvalt)

Trainers: Lambert Mutsaers & Jeanine Kouijzer

Deelname: € 825,00

De jaartraining kunnen we ook prima en veilig uitvoeren met het oog op de regelgeving van afstand houden. Wij hebben, voor zover tegen die tijd nog steeds noodzakelijk, een 1,5 m protocol. De ruimte is er ruimschoots groot genoeg voor, het max aantal deelnemers is veertien.