Een potvis kan duiken naar een diepte van 3000 meter en dat houdt hij vervolgens 2 uur lang vol. Dat doet een Potvis om aan voedsel te komen. Om dit te kunnen doen moet het dier natuurlijk voldoende lucht hebben. Een Potvis is een zoogdier en ademt aan de oppervlakte. De kwaliteit van de ademhaling is dus bepalend voor de duik die daarop volgt.

Ik vind dat een mooi beeld bij zingen. Eerst eens rustig ademhalen en dan als het ware je ademhaling volgen waarbij je je klank laat meekomen. Je zult zien dat je daardoor minder ‘aan het werk’ bent en minder snel last krijgt van heesheid of buiten adem raken.