“Ik ben uniek en ik besta. Ik zing dus voluit ja!”
Deze regels maken deel uit van een liedje dat ik laatst gezongen heb met een groep mensen in het bedrijfsleven. En dat werd vol overgave gezongen! Daar is natuurlijk ook alle reden voor. De tekst zelf gaat immers over overgave. We hebben hem ook afgelopen vrijdag in Samaya bij Zing vanuit je hart gezongen en daar gebeurde hetzelfde. De vreugde spatte ervan af.

Alleen al het feit dat we allemaal uniek zijn en bestaan is op zichzelf al geweldig. Maar al te vaak denken we vanuit een tekort en houden ons dan in. En dat is jammer. Ik zie zingen als een mooie en toegankelijke manier om nieuwe ervaringen op te doen. Als het ware oefenen met de overgave. En dan helemaal met zo’n tekst.

Wat het teweeg bracht? Enthousiasme, vreugde, bezieling, plezier en verbinding….. (ik schiet hier waarschijnlijk te kort)
Kortom: Een mooie reden en aanleiding om te zingen!