Stembevrijding gaat over het bevrijden van bevangenheid, over loslaten en over je plek innemen. In ons leeft van alles. Kunnen we daar contact mee maken en daar ruimte aan geven? Zingen brengt je bij je innerlijke kracht, eigenheid en jouw waarheid, ook al kan dat gepaard gaan met ongemak, onzekerheid en kwetsbaarheid. Zingen brengt je in verbinding, met jezelf en van daaruit met anderen. Jouw lied wil en mag gehoord worden. Daarom is het zo bijzonder om dat te ervaren in een groep.

In deze workshop ervaar je via toegankelijke improvisatie oefeningen en samenzang de kracht van zingen. We zingen met de hele groep en werken ook in tweetallen. We maken klank en besteden ruime aandacht aan ademhaling. Ook krijgt iedereen de gelegenheid om individueel zijn/haar eigen klank en zingen verder te onderzoeken. Dat doen we met pianobegeleiding. Hoe klinkt jouw lied?

Locatie: Cultuurhuis Gouda
Tijd: 13:00 – 17:00
Deelname € 65,00
Max aantal deelnemers 12

Voorafgaand aan de workshop Zing! kun je meedoen met Inspirare, een workshop stembevrijding.
Je korting bedraagt dan 10% waardoor het totaalbedrag voor de twee workshops samen 90 euro wordt.

Volg deze link voor informatie over Inspirare

De workshop in de middag kun je ook combineren met de adembewustzijn workshop in de ochtend.
Je voordeel is 10%, waardoor het totaalbedrag 90 euro bedaagt.

  • Vul het nummer in waarop je eventueel op de dag zelf bereikbaar bent.
    Zing! kan in combinatie met de ochtendworkshop Inspirare. Je korting is dan 10%, waardoor het totaalbedrag voor de twee workshops samen 90 euro wordt.

Naar aanleiding van de workshop Zing!, schreef Jeanine Kouijzer op een prachtige manier haar blog het 'Zielenlied'. Ik wil dat graag met je delen. "Aan het einde van de middagworkshop begint voor iedere deelnemer het lied anders…. Hoe spannend het ook is, het verlangen om individueel te zingen wint en om de beurt komen de deelnemers aan de piano staan. Met ogen dicht begint het lied met een zucht, een geluid van ongemak of spanning of… met stilte. Als toehoorder voel ik dat er iets heel bijzonders staat te gebeuren en ga steviger zitten op mijn stoel. En dan begint het, bij de één voorzichtig me een dun stemmetje, de ander maakt juist stevige klanken en weer een ander begint vanuit de diepte uit zijn of haar buik geluid te maken, te zingen. Lambert stemt zich af op de deelnemer en begeleidt de deelnemer in het ontstaan van het lied. Er wordt eerst nog “voorzichtig” gezongen waarbij het duidelijk is dat dit het Zielelied nog niet is. Ook al wordt er gezongen, het lied komt er niet uit.  Er lijkt nog geen opening te zijn, het lijf is nog op slot. Dan volgt er een zichtbare en voelbare worsteling, te zien en te horen in de stem van de zanger. Het verlangen om het Zielelied ruimte te geven is zo groot dat er door gezongen wordt. Onbekende, rauwe, vreugdevolle emotionele klanken. En dan ineens, voor iedere toehoorder zo waarneembaar, dient het lied zich aan. Het komt recht uit het hart en raakt mij in mijn hart. Het is een magisch moment. Het voelt of ik getuige ben van een geboorte, de geboorte van een Zielelied die de wereld in wordt gezongen. De deelnemer zingt door, de klanken van de piano klinken anders, de bevrijding van de stem, de ruimte die de ziel heeft gekregen is voelbaar bij ons allen. Dan is het lied afgelopen, de stilte die volgt is gevuld met aanwezigheid van de zanger, met gelukzaligheid…de deelnemer maakt contact met ons toehoorders en in zijn of haar ogen is te zien dat er op diep niveau iets heel wezenlijks is getransformeerd. Wat dat is… ? Dat is niet echt met woorden te beschrijven, maar het woord dat in mij opgeroepen woord is heling. Met het zingen van een gezamenlijk lied aan de piano sluiten we de middag af. Als assistent tijdens de workshop “het lied van jouw ziel” van Lambert Mutsaers ben ik dankbaar dat ik toehoorder mocht zijn van het ontstaan van prachtige Zieleliederen en bewonder de moed van iedere deelnemer."