Vivre - jaartraining

Je bent het meest waarachtig, krachtig en authentiek wanneer je volledig jezelf kunt zijn. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Wie ben je? Wat doe je? Wat denk je? Wat laat je zien?

Om met deze vragen in verbinding te komen zijn openheid en moed nodig.
Openheid om met deze vragen nieuwe of andere inzichten te krijgen en moed om verandering aan te gaan. Vanuit zelfcompassie iets anders durven doen, loslaten van oude patronen, gewoontes, denkkaders en gedrag. Dan geef je jezelf de mogelijkheid om samen te vallen met wie je werkelijk bent.

 

"We moeten onwetend worden van wat we geleerd hebben
en in plaats daarvan verbijsterd zijn.
Ren weg van wat profijtelijk en comfortabel is.
Als je die likeurtjes drinkt, verspil je het bronwater van je echte leven.
Wantrouw iedereen die je prijst. Vergeet veiligheid.
Leef waar je vreest te leven. Vernietig je reputatie. Wees berucht.
Ik heb lang genoeg voorzichtige planning geprobeerd.
Van nu af aan, zal ik gek zijn." 

Rumi

Transformatie
Het jaarprogramma Vivre gaat over het ontdekken van jouw andere of nieuwe weg en biedt ondersteuning bij verandering. De training is opgebouwd uit de inhoudelijke thema’s: Aanvaarden, Verlangen, Dromen & Hopen, Vertrouwen, Loslaten, Liefde & Compassie en Bereid zijn. We gaan eerst naar binnen, wat verlang je ten diepste om vervolgens te kunnen dromen en te hopen. Dan komen we in een volgende fase waarin we vanuit vertrouwen kunnen loslaten en ons helemaal geven en laten zien. De laatste stap is bereid zijn. De wereld in met hernieuwde inzichten en ervaringen. Bij deze stappen volgen we de weg van de Latifa.

Het proces van de training gaat langs de vragen:
Waar ben ik nu? Wat wil ik leren? Wat is mijn fundament? Wat heb ik nodig? Wat ga ik doen? Wat laat ik los? Wat weet ik nu? Wat is mijn besluit?

Aanpak
Verandering gaat niet alleen via cognitieve weg (het hoofd). Voor nieuwe inzichten en ervaringen is de verbinding van hoofd-hart-buik nodig. Vandaar dat we ook veel aandacht besteden aan lichaamswerk met Aarde-Aandacht-Adembewustzijn als focus. Via de weg van stembevrijding (het bevrijden van wat bevangen is) doen we nieuwe ervaringen en inzichten op. Stembevrijding gaat over het verlangen om ruimte in te nemen, om jezelf te laten horen en gehoord willen worden. Iedere trainingsdag geven we uitleg over het thema en wisselen we onze inzichten en ervaringen uit. De klank-zang oefeningen worden meestal begeleid met piano.

Groepsdynamiek
Wij mensen zijn alleen maar mens door andere mensen om ons heen. Om samen te vallen met je eigen mens-zijn heb je dus ook anderen nodig. De toegevoegde waarde van een vaste groep is dat we direct kunnen oefenen met en van elkaar. Ook vormen we met de groep een mooie bedding waarin iedere deelnemer stappen kan zetten in zijn/haar eigen proces.

Samen met anderen werk je ervaringsgericht aan jouw persoonlijke groei. Dat doen we door fysieke ervaringen (lichaamswerk, adembewustwording, ge-aard zijn), ervaringen op het gebied van contact (aandachtsoefeningen, authenticiteit, communicatie, uitwisseling) en ervaringen op klank (ruimte innemen, gehoord willen worden, uiten, luisteren).

Voor iedereen die wil groeien en veranderen. Of het nu gaat om persoonlijke ontwikkeling, of heroriëntatie op levensloop of loopbaan. Voor iedereen die ruimte wil maken voor leven vanuit authenticiteit, eigen kracht en talent. Voor iedereen die anders wil leren omgaan met ingesleten patronen, overtuigingen, verwachtingen en oordelen. Kortom: voor iedereen die wil leven vanuit eigenheid en bezieling.

Locatie:
Cultuurhuis Garenspinnerij, Turfsingel 34 Gouda

Dag en tijd:
Vrijdagen van 10:00 – 17:00 uur

Data:
12 okt 2018, 2 nov 2018, 7 dec 2018, 11 jan 2019, 8 feb 2019, 8 mrt 2019, 5 apr 2019

Deelname:
€ 720,00 voor de gehele jaartraining, inclusief drie keer vrije deelname Zing vanuit je hart gedurende de looptijd van de training

Trainers:
Lambert Mutsaers
Jeanine Kouijzer, zie website Aandacht voor gezond zijn

De training met startdatum 12 oktober 2018 is vol.
Je kunt je aanmelden, ik zet je dan op een wachtlijst.
(voor het geval er toch nog iemand uitvalt)

Aanmelden Vivre jaartraining oktober (wachtlijst)

  • Prijs: € 720,00
  • Ik heb kennis genomen van de algemene voorwaarden

Locatie:
Cultuurhuis Garenspinnerij
Turfsingel 34a
2802 BC Gouda

Parkeren:
Een prima optie om te parkeren is het parkeerterrein met de ingang aan de Walvisstraat (naast huisnr. 16). maps
Kies een parkeerplek zo ver mogelijk van de Walvisstraat af, je kunt dan tussen de huizen door lopen via de Herenstraat naar het Cultuurhuis (ongeveer 7 minuten)

Verder zijn er nog andere mogelijkheden zie parkeertips